Start

Lacht de (nabije) toekomst de bietenteler toe?

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB

 

De uitzaai van suikerbieten draait stilaan op volle toeren. Het weer en de bodemtoestand zijn daarbij bepalend. Onder meer aan de hand van de raadgevingen van het Bieteninstituut (KBIVB) kunnen de planters de basis leggen voor een goede ontkieming, ontwikkeling en uiteindelijk ook oogst van de bieten.

Veel is nog onzeker, maar wat wel vaststaat is dat er opnieuw kwaliteitswerk zal afgeleverd worden. De vakkennis en de toewijding van de Belgische planters worden algemeen erkend. Enkel ziekten, plagen én ongunstige weersomstandigheden kunnen roet in het eten gooien.

In dat verband is het bang afwachten of de vergelingsziekte verder doorbreekt. Waar die tot vorig jaar met een breed gebruik van omhuld zaaizaad vrij goed onder controle bleef, stak het vergelingsvirus in 2020 vervaarlijk de kop op. Als sector verkregen we ook voor dit jaar een noodtoelating om de neonicotinoïden die Europa verboden heeft, te mogen gebruiken. Die toelating wordt echter steeds beperkter. Ze gaat ook nog altijd gepaard met zeer strenge voorwaarden op de opvolgende teelten. Het is beter dan niets … In bijna vijftien andere EU-lidstaten zijn er inmiddels ook noodtoelatingen, waarbij de randvoorwaarden wel vaak flexibeler en dus realistischer zijn. Daarvoor mag men ook niet blind zijn. 

Ondertussen werken we, opnieuw in het kader van het KBIVB, aan alternatieven en oplossingen die ons in de toekomst op een structurele en duurzame manier kunnen helpen. Die zoektocht vergt echter mensen en middelen. En tijd. Voor mankracht en geld kijken we daarbij ook naar de overheid. De tijd vliegt, zegt men, maar de tijd die onderzoek en ontwikkeling van levende materie nu eenmaal vergen, is moeilijk te versnellen.

De hamvraag bij het begin van de uitzaai is opnieuw: zal het werk van de bietentelers ook fair vergoed worden? Dat hangt van veel factoren af, maar toch eerst en vooral van de suikerprijs en vervolgens van de bereidheid van de fabrikanten om de toegevoegde waarde te delen.

Wat de suikerprijs betreft, zijn de nieuwste signalen eerder bemoedigend. Zoals u in De Bietplanter kan lezen, lijken de wereldprijzen momenteel wat te stabiliseren. Een aanhoudend lagere suikerproductie dan -verbruik zou deze prijzen verder moeten aanjagen. Ook op de Europese markt lijken stijgende prijzen plausibel door het samenspel van een kleinere productie, hogere uitvoer en geslonken stocks. In de meest recente, door de Europese Commissie gerapporteerde prijzen laat die trend zich in ieder geval al wat zien. We mogen stilaan hopen dat ze evolueren in de richting van de vroegere drempelprijs van circa 400 euro.

Na de afgelopen moeilijke jaren, waarbij veel planters net tegen of zelfs onder kostprijs bieten teelden, is het absoluut noodzakelijk dat er een ommekeer komt. Het uitgezaaide areaal kromp in de afgelopen periode gestaag. Ook in de andere Europese bietenlanden was dat het geval, vaak nog meer uitgesproken dan bij ons. Daar speelden ook fabriekssluitingen en plagen een belangrijke rol.

Ook de Europese autoriteiten stellen zich vragen bij de evolutie van de bietsuiker-filière sinds het verdwijnen van het quotasysteem. Nog dit jaar zouden een aantal studies en bevragingen daarop antwoorden moeten formuleren. CBB en CIBE participeerden daar actief in en blijven dit opvolgen. Hopelijk durft men uiteindelijk ook de conclusies trekken die zich opdringen. De hervormingen van de gemeenschappelijke marktordening in het kader van het nieuwe GLB, zijn daartoe een kans. En laat ons ook niet voorbij gaan aan het feit dat men de landbouwers bij dit alles ook nog eens in een steeds “groener” en “duurzamer” keurslijf duwt.

In ons land blijven ondertussen nogal wat akkerbouwers in de bietenteelt geloven. Ze verwachten hiervoor echter, volkomen terecht, hun deel van de koek. Willen ze de bevoorrading van de suikerfabrieken verzekeren en daarbij ook voldoende lange campagnes draaien, is het noodzakelijk dat de bietenverwerkers duidelijke signalen geven aan hun “trouwe” planters. Want, laten we er nog eens aan herinneren, geen suikerbietenteelt zonder suikerfabrieken die de bieten afnemen, maar evenmin suikerfabrieken zonder voldoende en kwalitatieve suikerbieten …

 

 

 

 

 

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.

Leden