Start

Nieuwe federale regering: halen rede en redelijkheid het?

door Marcel Jehaes, Voorzitter CBB

& Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB 

 

We hebben er liefst zestien maanden moeten op wachten, maar we hebben eindelijk een volwaardige federale regering. Die moet uiteraard een heel brede waaier aan beleidsdomeinen aanpakken, maar als CBB keken we natuurlijk bijzonder uit naar wat over landbouw, milieu en biodiversiteit zou beslist worden.

In de ruim tachtig bladzijden van het regeerakkoord vonden we enkele paragrafen terug met hoopgevende, maar tegelijk nogal vage intenties.

Zo wil de federale regering, in overleg met de gewesten, haar nationale biodiversiteitsstrategie afstemmen op de Europese plannen ter zake en ook de Green Deal. Los van de inhoud van die laatste, stellen we met genoegen vast dat België dus niet anders wil handelen, of, erger nog, verder wil gaan dat wat de Europese Unie en de andere lidstaten doen. 

Verder lezen we dat België ook de Europese handelsakkoorden wil aftoetsen aan de negatieve impact die deze bij de handelspartners met zich meebrengen. Wanneer er sprake is van het opleggen van milieu- en duurzaamheidsstandaarden daarbij, kan je moeilijk anders dan denken aan de lopende Mercosur-ratificatie…

Op verschillende plaatsen in de tekst verwijst men ook naar wetenschappelijke inzichten bij het innemen van standpunten in dossiers. Dat is onder meer het geval voor plantenveredeling en voor genetisch gemodificeerde gewassen (GGO’s). De CBB juicht toe dat op die manier heel uitdrukkelijk gekozen wordt voor een objectivering van debatten rond gewasbeschermingsmiddelen (zie ook de passage uit het regeerakkoord in artikel over de vergelingsziekte onder het hoofdartikel in De Bietplanter).

Het is immers al te gemakkelijk om op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, zonder rekening te houden met de beschikbaarheid van alternatieven. Het is onaanvaardbaar dat zo de leveranciers van ons voedsel, die ook de beste bewakers van onze strategische Europese voedselautonomie zijn, in de kou gelaten worden. Het regeerakkoord opent andere perspectieven en pleit voor overleg, met oog voor de competitiviteit van de Belgische (landbouw)bedrijven en voor het stimuleren van innovatie.

De eerste lakmoesproef komt voor minister Clarinval wanneer het dossier van de noodtoelating in het jaar 2021 voor neonicotinoïden, waarvoor het Bieteninstituut een onderbouwde argumentatie indiende, binnen enkele weken op zijn bureau belandt. Hij kan de bietentelers op die manier, op korte termijn, een middel geven om tegen te vergelingsziekte te strijden omdat hiervoor slechts op langere termijn andere wapens ter beschikking zullen komen. In een aantal buurlanden, zoals Frankrijk, heeft de regering die boodschap al begrepen en mogen onze collega’s op een werkbare noodtoelating hopen.

Terwijl wij voor dit cruciale lobbydossier onze contacten vernieuwd maar onverminderd voortzetten, wensen we u, en onze industriële partners van de suikerfabricage, ondertussen een goede voortzetting van de campagne toe!

 

 

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.

 

 

 

Leden