Start

Iedereen winnaar voor het bestendigen van de Belgische biet-suikersector

door Marcel Jehaes, Voorzitter CBB 

 

In januari moeten de planters heel belangrijke en bindende beslissingen nemen om het voortbestaan van de biet-suikersector te garanderen.

Dit geldt vooral voor de planters die willen aansluiten bij de nieuwe suikerverwerkende coöperatie CoBT. Deze unieke uitdaging komt toe aan de planters die vertrouwen hebben in de toekomst van de suikerbiet en in de financieringsmogelijkheid van dit project. De kandidaat-coöperant mag inderdaad niet uit het oog verliezen dat, met zijn handtekening, hij zich verbindt tot 2032, ongeacht het lot van de coöperatie, behalve als hij zijn aandelen verkoopt aan een andere landbouwer. Daarnaast staat in de inschrijvingsprospectus dat de bankfinanciering nog niet volledig rond is. Hopelijk krijgen de bestuurders van de prille coöperatie de nodige ondersteuning van een consortium van hoofdzakelijk Belgische banken en zal dit geen impact hebben op de betaling van de bietenprijs aan de planters. Daarnaast hopen we ook dat ondanks deze problemen, er toch voldoende inschrijvingen zullen zijn. Dit zou anders kunnen aantonen dat de Belgische bietenwereld geen vertrouwen meer heeft in zijn toekomst.

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven is de suikerfabriek van Seneffe nog altijd een virtueel project en dit zal zo blijven tot minstens 31 januari en zelfs tot eind maart. En niettegenstaande ongegronde redeneringen van bepaalde personen die de beide participatiedossiers COBT en SOPABE-T tegen elkaar willen uitspelen, moet het gezond verstand zegevieren. Eenvoudig gesteld, kan men momenteel drie plantersgroepen TS onderscheiden die nu een strategische participatiekeuze moeten maken. De eerste groep omvat de planters die al hun bieten willen leveren aan de suikerfabriek van Seneffe. De tweede groep bestaat uit de planters die volledig bij TS willen blijven en de derde groep uit de telers die willen leveren aan beide suikergroepen. In de veronderstelling dat het project Seneffe niet doorgaat en dat bijna iedereen (behoudens zij die de teelt zouden stopzetten) het partnerschap met TS zou willen voortzetten, zijn hun belangen gelijklopend. Er is slechts één houding mogelijk: samen de syndicale positie versterken om een remuneratieve prijs te krijgen voor de bieten en nevenproducten.

SOPABE-T, uitgewerkt door J.F. Sneessens en onze voorgangers is vandaag nog altijd relevant. Vrijwel alle planters TS hebben er belang bij het voorstel van de vertegenwoordigers van SOPABE-T te aanvaarden. Het belemmert niet de totstandkoming van de suikerfabriek van Seneffe, integendeel het is een vangnet om te vermijden dat de toekomst van de sector wordt gehypothekeerd.

Het project Sopabe-T voor een gedeeltelijke omzetting in fases van de obligaties Sopabe-T in aandelen Südzucker is zinvol door het feit dat we een periode met heel veel onzekerheid doormaken. Zoals het feit dat de prijzen op de Europese en wereldmarkt erg laag zijn en zullen leiden tot een mondiale herstructurering. Binnen Europa wordt het kader voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen momenteel sterk ter discussie gesteld. Binnen twee jaar moet de landbouwwereld een nieuwe verordening bekomen die toelaat om op een veilige manier op het vlak van landbouw, gezondheid en economie, teelten te verbouwen die vereist zijn voor de voedselbevoorrading van de bevolking. Europa zal anders haar toevlucht moet nemen tot dubieuse invoer met een grote CO2-uitstoot. De ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde producten uit suiker staat nog in de kinderschoenen en men zal pas binnen twee jaar de ontwikkelingsmogelijkheden kennen. De reële impact van de brexit op de Europese suikermarkt zal beter te overzien zijn. De oriëntaties van het GLB post-2020 zullen gekend zijn evenals het lot van de gekoppelde steun aan de biet die sommige EU-landen betalen aan hun producenten. Blijft de onbekende factor van de evolutie van de wisselkoersen; een belangrijke factor voor wat het concurrentievermogen betreft. Omdat het resultaat van al deze factoren ook positief kan zijn en zou kunnen zijn bijdragen tot het herstel van de Belgische suikerbietteelt, mogen wij ons niet als looser beschouwen.

Met een voorzichtige en optimistische visie op de Belgische bietsuikersector, is het voorstel van de vertegenwoordigers van SOPABE-T aan de planters voor een gedeeltelijke conversie van de obligaties in aandelen Südzucker logisch. Het is een weloverwogen investering, die op middellange termijn, het onderhandelingskader van onze syndicale verenigingen tegenover onze industriële partner gunstig kan beïnvloeden. De beslissing tot terugbetaling zou, zoals in het geval van het falen van het CoBT-project, leiden tot een beeld waarbij de Belgische bietenwereld niet meer in zijn toekomst gelooft. Moeten we alles verliezen door een gebrek aan visie in de aanpak van deze uitdagingen? Voor alle Belgische bietenplanters bestaat het beste scenario uit het succes van deze twee verschillende participatiedossiers met éénzelfde doel. Via beredeneerde investeringen, zullen we aantonen dat wij de sterke wil hebben om uit deze crisis te geraken en perspectief willen bieden aan de volgende generatie.

 

 

Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

Klik hier om de resultaten KBIVB van alle rasen 2018 te raadplegen.

Persbericht CBB - Bietencampagne 2018-2019 start in crisissfeer

Bijen en bieten.

 

 

Leden